Μάρτιος 19, 2019

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Άνω Λιοσίων στις 21-3-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 25, 2019

Πρόσκληση 2Ης συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων, στις 25-2-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                   ...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 28, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 22-11-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                               ...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 28, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σ.Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 18-12-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                               ...

Περισσότερα >

Δεκέμβριος 11, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 07-12-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   ...

Περισσότερα >